Adana Sohbet

Nickiniz:
Şifreniz
Şifreniz yoksa boş bırakabilirsiniz

 


Eğitim öğretim


Selam sohbet sever arkadaşlarım.Tarih dersinin öğrenilmesi diğer derslere göre çok daha kolaydır. Tarih dersinde genellikle ortaya çıkan sorun, derste öğrenilenlerin çok çabuk unutulduğu gerçeğidir. Bunun sebebi tarih dersinin içeriğinden ötürü birçok kişi ve olayı tarihleriyle beraber akılda tutmaya çalışmaktır.
Tarih dersine çalışırken verimli olabilmek için sadece derse konsantre olmak ve başka bir şeyle uğraşmamak çok önemlidir. Tarih dersi kapsamında anlatılan olayları bir film şeridi gibi aklımızda canlandırdığımız zaman daha çok verim alabiliriz.
Tarih dersinin görsel malzemelerinden olan haritalar da konular çalışılırken daimi olarak açık olmalıdır. Tarih dersinde anlatılan olay ve kişiler birbiriyle ilişkilidir. Bu sebeple bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmesi, öğrencilerde mantık hatalarına sebep olabilir.
Tarih dersine çalışırken fazla ayrıntıya girmeden küçük notlar almak, önemli noktaların altını çizmek öğrencilerin işini kolaylaştırır ve konsantrasyonu arttırır. Tarih dersini özellikle öğretmen anlatırken iyi dinlemek, anlaşılamayan noktaları o anda sormak, derste not tutmak ve daha sonra tutulan bu notları gözden geçirerek konuları tekrar etmek tarih dersini çalışırken verimi arttırır.

Sohbet sever arkadaşlarım. Tarih dersinde anlatılan olaylar arasında bir roman ya da film kurgusu gibi bir ilişki vardır. Öğrenciler okudukları olaylar arasındaki bu ilişkiyi zihinlerinde canlandırmaya çalışmalıdır.Tarih dersi hayali olayları değil yaşanmış olayları anlatır. Bu olaylar tarihsel sıra ile zihnimizden geçmelidir. Tarihi kavramlara karşı öğrenciler bilgi doygunluğu seviyesine erişmelidir.Tarihi kavramlar okumalar veya soru çözümleri sırasında eğer bilinmiyorsa mutlaka öğrenilmelidir.Öğrencilerin çözdüğü soruların içeriğine dair sürekli tetikte olmaları beklenir. Çözülen soruların içeriği çalışılan konuların tamamını kapsamalıdır.Tarih dersinde olayların sırasını öğrenmek için ise olaylar arasındaki neden sonuç ilişkileri incelenmeli, olayların arkasında yatan mantığın hangi tarihi döneme ait olduğu sorgulanarak belli bir tarihsel sıra oluşturulmalıdır. Bu sıra öğrencilerin aklında daha kolay kalabilir.